Dwutlenek tytanu (E171)

 • autor:

  Paulina Styś-Nowak

  Dietetyk

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorka wielu artykułów popularnonaukowych na temat żywienia i szeroko pojętej dietetyki.

Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2023

 • Pisząc ten artykuł, korzystaliśmy z:
 • 37źródła
 • 12badań

Dwutlenek tytanu (TiO2, biel tytanowa) to barwnik, nadający produktom biały kolor oraz zwiększający ich nieprzezroczystość. Stosowany jest w wielu produktach codziennego użytku, w tym lekach i kosmetykach.

Przez długi czas uznawany był za bezpieczny dodatek do żywności oznaczany symbolem E171. Jednak wyniki najnowszych badań, wskazujące na możliwe szkodliwe działanie dwutlenku tytanu na organizm człowieka, przyczyniły się do wprowadzenia zakazu stosowania TiO2 w żywności.

 

Bezpieczeństwo:

Szkodliwy

Wpływ na zdrowie:

Negatywny: działa genotoksycznie i cytotoksycznie, może zwiększać ryzyko nowotworów


W pigułce

 • Dwutlenek tytanu (TiO2) to nieorganiczny związek chemiczny, mający postać białego proszku o właściwościach fotokatalicznych.
 • Dwutlenek tytanu stosowany jest jako biały barwnik w kosmetykach, lekach, farbach, emaliach, ceramice, tworzywach sztucznych i papierze.
 • Dwutlenek tytanu przez wiele lat był stosowany jako dodatek do żywności (E171), jednak od sierpnia 2022 roku - w oparciu o najnowsze dane naukowe - wprowadzono zakaz wykorzystania tej substancji w produkcji żywności.
 • Badacze wykazali, że dwutlenek tytanu przyjmowany z pożywieniem może gromadzić się w narządach, powodując ich nieodwracalne uszkodzenia.
 • Dwutlenek tytanu nasila stres oksydacyjny, działa genotoksycznie (uszkadza DNA), cytotoksycznie (uszkadza komórki), immunotoksycznie oraz neurotoksycznie.
 • Najwyższą szkodliwość wykazuje wdychanie proszku TiO2, ponieważ prowadzi do stanów zapalnych w obrębie płuc oraz zwiększa ryzyko raka płuc.
 • Wdychany dwutlenek tytanu został uznany przez IARC (Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem) za czynnik rakotwórczy grupy 2B dla ludzi.
 • Dwutlenek tytanu ma zastosowanie w lekach - trwają prace, mające na celu znalezienie odpowiedniego zamiennika, który nie wpływałby niekorzystnie na jakość, skuteczność i bezpieczeństwo leków.
 • Dwutlenek tytanu jest powszechnie stosowany w kosmetykach, szczególnie w kremach z filtrem przeciwko promieniowaniu słonecznemu.
 • Wykazano, że aplikacja kosmetyków z TiO2 na skórę jest bezpieczna, ponieważ nie przenika on do krwioobiegu.

Co to jest dwutlenek tytanu?

Dwutlenek tytanu (E171) to biały barwnik, który jeszcze do sierpnia 2022 roku był stosowany w celu nadania atrakcyjnego, białego koloru wielu produktów spożywczych. Obecnie stosowanie TiO2 w żywności jest zabronione, niemniej jednak barwnik ten nadal można znaleźć w wielu lekach i kosmetykach.

Dwutlenek tytanu przez wiele lat był pozyskiwany z ilmenitu - minerału znajdującego się w Górach Ilmeńskich na Uralu Południowym w Rosji. Obecnie w tym celu wykorzystuje się także bogate w tytan żużel oraz inne minerały (np. rutyl), powszechnie występujące w skałach.

Szybki rozwój nanotechnologii w ostatnich latach umożliwił wykorzystanie dwutlenku tytanu w formie nanocząsteczek, zwiększając tym samym drastycznie zakres jego zastosowania i obawy związane z ryzykiem narażenia ludzi oraz środowiska . W 2010 roku roczne zużycie TiO2 sięgało czterech milionów ton, co czyniło go jednym z najczęściej używanych barwników na świecie . Aktualnie nanocząsteczki TiO2 są jednym z najczęściej wytwarzanych nanomateriałów na świecie .

Dwutlenek tytanu - właściwości i działanie

Dwutlenek tytanu ma postać białego, bezwonnego proszku, który nie rozpuszcza się w wodzie, jest odporny na ciepło, a także nie ulega zmianom podczas przetwarzania żywności.

Barwnik ten okazał się w wielu przypadkach atrakcyjnym rozwiązaniem ze względu na właściwość rozpraszania światła i wysoki współczynnik załamania światła. W efekcie dodatek niewielkiej ilości pigmentu umożliwia uzyskanie białej, nieprzezroczystej powłoki

Właściwości fotokatalityczne nanocząsteczek TiO2 wpływają na jego działanie przeciwbakteryjne, zdolność do pośredniczenia w fotodegradacji leków, magazynowanie energii oraz oczyszczanie powietrza, wody i żywności .

Dwutlenek tytanu - szkodliwość

W 2021 roku EFSA (Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zakazał stosowania dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności. Zaktualizowana ocena bezpieczeństwa dla TiO2, uwzględniająca najnowsze badania, wykazała, że substancja ta może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Szczególne obawy dotyczą potencjalnej genotoksyczności nanocząsteczek dwutlenku tytanu, a także ryzyka gromadzenia się ich w organizmie .

Uwaga

uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/63 zmieniającym załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenku tytanu (E171), od 8 sierpnia 2022 roku nie można stosować dwutlenku tytanu do produkcji żywności. Jednakże produkty wyprodukowane z dwutlenkiem tytanu przed tą datą mogą pozostać w obrocie do końca daty ważności.

Badania wykazały, że szkodliwe działanie dwutlenku tytanu zależy od wielu właściwości fizycznych i chemicznych nanocząsteczek TiO2, m.in. ich wielkości, struktury, kształtu, czystości, rozpuszczalności czy fotoaktywacji. Im mniejsza wielkość cząsteczek dwutlenku tytanu tym większe ryzyko absorpcji i możliwe niekorzystne oddziaływanie na organizm człowieka  .

Dwutlenek tytanu może dostać się do organizmu czterema drogami:

 • pokarmową, poprzez spożycie produktów zawierających TiO2,
 • przez skórę (na skutek aplikacji kosmetyków),
 • oddechową, na skutek wdychania proszku z TiO2, co jest powiązane z największym ryzykiem zdrowotnym,
 • poprzez wstrzyknięcie dożylne .

Dwutlenek tytanu zwiększa stres oksydacyjny i uszkadza DNA

W badaniach na zwierzętach wykazano, że ekspozycja na wysokie stężenie nanocząsteczek dwutlenku tytanu prowadzi do uszkodzenia komórek na skutek zwiększonego poziomu stresu oksydacyjnego. Niektóre badania z udziałem zwierząt wskazują, że nanocząsteczki dwutlenku tytanu wywołują efekty genotoksyczne, w tym uszkodzenie DNA .

Dwutlenek tytanu działa immunotoksycznie i neurotoksycznie

Badania na ludzkich liniach komórkowych, a także wstępne badania na zwierzętach sugerują, że ekspozycja na nanocząsteczki TiO2 jest powiązana ze zmianami w układzie immunologicznym. W zależności od właściwości fizykochemicznych nanocząsteczek są one wychwytywane przez komórki odpornościowe, a następnie mogą wywoływać reakcje zapalną .

Na podstawie badań in vitro naukowcy wykazali, że nanoczątsetczki dwutlenku tytanu mogą powodować stres oksydacyjny w komórkach mikrogleju mózgu i przyczyniać się do uszkodzenia neuronów .

Dwutlenek tytanu może powodować raka płuc

Dwutlenek tytanu może dostać się do organizmu nie tylko drogą pokarmową, ale także poprzez wdychanie. Ryzyko takie dotyczy przede wszystkim osób, które pracują zawodowo podczas produkcji proszków TiO2 oraz wytwarzania produktów z dwutlenkiem tytanu (np. papieru) .

Badania na zwierzętach wykazały, że wdychane cząsteczki TiO2 osadzają się na płucach, prowadząc do przewlekłego zapalenia, uszkodzeń tkanki płuc, a nawet wzrostu ryzyka nowotworu płuc .

Uwaga

uwaga!

IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) uznała wdychany dwutlenek tytanu za czynnik rakotwórczy grupy 2B dla ludzi (substancja, która może być rakotwórcza, lecz brakuje odpowiednich badań na zwierzętach i ludziach, które by to potwierdziły) .

Dwutlenek tytanu może zwiększać ryzyko chorób

Spożyty dwutlenek tytanu dociera do jelit, skąd zdecydowana jego większość jest wydalana z kałem. Jednak niewielka ilość (<0,1%) zostaje wchłonięta do krwioobiegu, a następnie jest transportowana do ważnych narządów. Narażenie na duże ilości produktów z TiO2 przyjmowanych drogą pokarmową, może powodować nieodwracalne skutki zdrowotne .

Niektóre badania na gryzoniach wskazują, że podaż dwutlenku tytanu jest powiązana z większym ryzykiem rozwoju zapalenia żołądka i jelit, guzów okrężnicy, martwicy komórek wątroby, uszkodzenia tkanki sercowo - naczyniowej oraz uszkodzeń nerek .

Dwutlenek tytanu - zastosowanie

Dwutlenek tytanu w żywności

Dwutlenek tytanu do 8 sierpnia 2022 roku dodawany był do wielu produktów spożywczych w celu wybielenia i poprawy tekstury. Substancję tą można było znaleźć m.in. w:

 • gumach do żucia,
 • słodyczach (cukierkach, czekoladkach, ciastkach, lodach),
 • lukrze i polewach cukierniczych,
 • śmietance do kawy,
 • mleku odtłuszczonym,
 • sosach i pastach kanapkowych,
 • serach twarogowych i mozzarelli,
 • suplementach diety.

Badania wykazały, że wchłanianie i biodostępność TiO2 przez przewód pokarmowy jest bardzo niska. Nie mniej jednak istnieją poważne obawy co do możliwości gromadzenia się go w narządach (nerkach, wątrobie, mózgu i łożysku) na skutek długotrwałej ekspozycji .

Podsumowanie

Obecnie stosowanie dwutlenku tytanu w żywności i suplementach diety jest zakazane.

Dwutlenek tytanu w lekach

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/63 dwutlenek tytanu nadal może być stosowany w produktach medycznych, pod warunkiem braku bezpieczniejszego odpowiednika.

EMA (Europejska Agencja ds. Leków) dnia 8 września 2021 roku przedstawiła analizę naukową dotyczącą technicznego celu stosowania ditlenku tytanu w produktach leczniczych, możliwości jego zastąpienia oraz ram czasowych na znalezienie odpowiedniego zamiennika .

Dwutlenek tytanu stosowany w lekach pełni szeroki zakres funkcji. Przede wszystkim nadaje im barwę, ale także - za sprawą właściwości fotokatalitycznych - chroni światłoczułe składniki leków i wydłuża ich trwałość. Ponadto nanocząsteczki TiO2 stanowią dobry nośnik dla niektórych substancji aktywnych (np. antybiotyków), a także nie ingerują w ich działanie i właściwości .

Podsumowanie

Właściwości barwiące oraz fotokatalityczne dwutlenku tytanu sprawiają, że jest on bardzo często wykorzystywany w produkcji farmaceutyków. Znalezienie odpowiedniej alternatywy, która nie będzie mieć negatywnego wpływu na jakość, działanie i bezpieczeństwo leków, może potrwać dłuższy czas.

Dwutlenek tytanu w kosmetykach

Dwutlenek tytanu jest powszechnie stosowany w kosmetykach (m.in. pastach do zębów, szminkach, cieniach do powiek, podkładach i kremach). Z uwagi na właściwości fotokatalityczne, substancja ta stanowi podstawowy składnik kremów z filtrem, chroniących przed promieniowaniem słonecznym UVA i UVB. Wykazano jego skuteczność w zapobieganiu raka skóry i oparzeniom słonecznym, a także brak działania uczulającego i drażniącego na skórę

Zgodnie z prawodawstwem europejskim jego zawartość w kremach może wynosić do 25%. Zakres wielkości nanocząsteczek TiO2 w filtrach przeciwsłonecznych wynosi od 5 do 500 nm, przy czym najczęściej zawiera się w przedziale od 10 - 100 nm. Zasugerowano, że optymalna wielkość cząsteczek TiO2 w filtrach wynosi ok. 50 nm, ponieważ zapewnia dobrą ochronę przed promieniami UV, ale jednocześnie nie pozostawia białej warstwy na skórze .

Biorąc pod uwagę częstość stosowania kremów z filtrami SPF, stopień narażenia ludzi na nanocząsteczki TiO2 poprzez aplikację na skórę jest bardzo duży. Przeprowadzone do tej pory badania eksperymentalne wykazały, że dwutlenek tytanu nie przenika przez warstwę rogową naskórka, a tym samym nie trafia do żywych komórek skóry, innych tkanek i narządów .

Podsumowanie

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, aplikacja na skórę kosmetyków z dwutlenkiem tytanu nie stwarza ryzyka dla zdrowia. Niemniej jednak brakuje danych, potwierdzających bezpieczeństwo częstego stosowania filtrów z dwutlenkiem tytanu przez długi okres czasu.

Dwutlenek tytanu w przemyśle

Dwutlenek tytanu jest powszechnie stosowany jako pigment podczas produkcji:

 • ceramiki,
 • farb i emalii,
 • tworzyw sztucznych,
 • papieru .

Ze względu na swoje właściwości fotokataliczne TiO2 jest wykorzystywany w nowoczesnych technologiach, m.in. w produkcji powłok szkieł samoczyszczących i zapobiegających parowaniu, światłowodów, fotokatalizatorów, filtrów do usuwania zanieczyszczeń z wody, czy opakowań do żywności .

Więcej podobnych treści

 • autor:

  Paulina Styś-Nowak

  Dietetyk

  Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorka wielu artykułów popularnonaukowych na temat żywienia i szeroko pojętej dietetyki.


Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Oceń wpis i pomóż nam w stworzeniu najlepszego w polskim internecie źródła wiedzy o zdrowiu. Czekamy na Twoje uwagi :)

Dziękujemy za oddany głos!

Twoja opinia jest dla nas ważna. Cieszymy się, że znalazłeś w tym artykule to, czego szukałeś ;)

Dziękujemy za komentarz!

Twoja opinia jest dla nas ważna. Dołożymy wszelkich starań aby nasze artykuły były lepsze.

Twoim zdaniem czegoś tu zabrakło?

Daj nam znać, a wspólnie uzupełnimy ten artykuł


Spis badań i źródeł

 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0063&from=EN
 • https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-008-9447-3
 • Huei-Wen Chen i wsp.: Titanium dioxide nanoparticles induce emphysema-like lung injury in mice. FASEB J, 2006, 20(13), 2393-5.
 • Jiangxue Wang i wsp.: Acute toxicity and biodistribution of different sized titanium dioxide particles in mice after oral administration. Toxicol Lett, 2007, 168(2), 176-85.
 • Eun-Jung Park i wsp.: Induction of chronic inflammation in mice treated with titanium dioxide nanoparticles by intratracheal instillation. Toxicology, 2009, 260(1-3), 37-46.
 • IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans i wsp.: Carbon black, titanium dioxide, and talc. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum, 2010;93:1-413., 93, 1-413.

Masz pytanie?

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na ten temat lub wiesz jak uzupełnić artykuł, napisz do nas. Nasi specjaliści udzielą Tobie szybkiej odpowiedzi i przeanalizują proponowane zmiany w treści.

Administratorem Twoich danych osobowych jest vitapedia.pl. Twoje dane posłużą nam wyłącznie do kontaktowania się z Tobą.

Newsletter